Social policy

Tord Erikssons Frukt har antagit en social policy och uppförandekod för anställda, säsongsanställda såväl som tillsvidare anställda.
Har ökat medvetandet bland sina underleverantörer att de tar sitt sociala ansvar angående sociala rättvisa och att det inte förekommer brott mot de mänskliga rättigheterna eller andra fall av social orättvisa i samband med produktionen.

Det innebär att Tord Erikssons Frukt:

  • inte använder tvingad eller ofrivillig arbetskraft
  • arbetstagarna har fackföreningsfrihet och har rätt att organisera sig fackligt
  • behandlar alla arbetstagare lika
  • följer lönepraxis i branschen, de anställdas löner följer nationella bestämmelser gällande minimilön
  • arbetstagare med samma erfarenhet och kvalifikationer erhåller lika lön för lika arbete
  • alla anställda har rätt till ett anställningskontrakt, skrivet på ett språk som de förstår
  • ger alla arbetstagare samma möjligheter
  • agerar inte diskriminerande mot arbetstagarna
  • agerar så att arbetsmiljön är säker och främjar god hälsa
  • utbildar samt informerar i hälsa och säkerhet