Miljöpolicy

Tord Erikssons Frukt HB har antagit följande miljöpolicy för verksamheten.

Vår filosofi är att odla och sälja förstklassiga produkter, för att hålla den höga kvaliteten och tidens ökande krav på svenska frukter och miljö.

Vi uppnår detta och minskar miljöpåverkan genom att:

  • Våra produkter och våra produktionsmetoder ska kännetecknas av ett kretsloppstänkande.
  • Eftersträva så högt utbyte från råvara till färdig produkt som möjligt.
  • Minimera förbrukningen av energi och kemikalier.
  • Minska eller eliminera förorening av miljön. Gällande lagstiftning ska betraktas som minimikrav.
  • Arbeta med ständiga förbättringar och vidmakthålla en varaktig utveckling av vårt miljötänkande.
  • Aktivt verka för ett samarbete med miljömedvetna leverantörer och partners.
  • Utbilda och engagera alla medarbetare i vår strävan att minimera vår miljöpåverkan