Arbetsvillkor

Tord Erikssons Frukt är certifierade enligt IP Arbetsvillkor.

Certifikatet är ett kvitto på att lagstiftning och branschlinjer för en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och socialt ansvarstagande följs av företaget.

Certifieringen är är utvecklad tillsammans med ledande experter och sakkunniga inom det arbetsrättsliga området samt godkänd av Sveriges nationella ackrediteringsorgan Swedac.