Miljö och kvalitet

Tord Erikssons Frukt har anpassat verksamheten efter antagna miljö- och kvalitetspolicies.

Vi och våra odlare har generationers kunskap om frukt- och bärodling och vi värnar om vår miljö samtidigt som vi vill ge konsumenten högsta möjliga kvalitet på våra frukter och bär.

Vår bygd är särskilt lämpad för odling av frukt och bär, redan på 1100-talet startade munkarna på Bäckaskogs Slott och på Ivön odlingar i bygden.
Platsen är perfekt, då bygdens sjöar värmer upp jordens temperatur, vilket innebär mindre risk för frostskador på frukt och bär samt en tidig skörd.

Det något kyligare svenska klimatet innebär också att vi inte har samma mängd skadedjur som i ett varmare land, vilka har en rikare mängd insekter i faunan.
Tack vare detta, så behöver vi inte bespruta eller behandla frukt och bär med en bråkdel av de ämnen som de utsätts för i varmare länder med en rikare insektsfauna.

Dessutom är Sverige och Danmark bland de länder som idag har de hårdaste reglerna mot bekämpningsmedel och värnar mest om miljön.

I vårt miljöarbete ingår att aktivt arbeta med att minska påverkan på miljön. Numera arbetar vi mer och mer med returlådesystemet, återvinner enligt REPA samt arbetar med miljövänliga förpackningar som i huvudsak består av returfibrer.

Så ur miljösynpunkt, med tanke på långa transporter från andra sidan av jordklotet, våra stränga regler på bekämpningsmedel samt det minimala användandet av dessa – ät svenska frukter och bär!

Följ nedan instruktion för att ladda ned våra certifikat!
1. Klicka på nedan länkar och det certifikat du vill ladda ned
2. Klicka på den gröna cirkeln och hela certifikatet kommer upp
3. Högerklicka på musen och välj alternativet – spara som – Certifikatet är nu sparat som en jpg.fil på din dator