Kvalitetspolicy

Tord Erikssons Frukt arbetar med att odla, förädla och sälja svensk odlad kvalitetsfrukt och har höga krav på såväl packeri som leverans.

Vår filosofi är att odla och sälja förstklassiga produkter, för att hålla den höga kvaliteten och tidens ökande krav på svenska frukter och miljö.

För att kunna hålla denna policy levande, så hanteras frukten varsamt, enligt kyl normer och förpackningsnormer gällande för högsta möjliga kvalitet i företaget.
För att ytterligare kvalitetssäkra slutprodukten finns ett nära samarbete med odlarna och tillsammans arbetar vi med att förbättra kvaliteten på råvaran.

Tord Erikssons Frukt arbetar med löpande kvalitetskontroller på produkterna och säkerställer detta genom dokumentstyrning, för att kunna följa frukten och bären genom hela kedjan från arbetet i odlingarna tills att konsumenten köper varan i butik. Detta gör vi genom noggrann märkning och protokollföring.
Spårbarheten på produkterna är en nödvändighet för att hålla hög kvalitet och för att vi ska kunna utvecklas och höja denna. Viktigt för oss är att våra kunder är nöjda med våra frukter och bär samt känner sig trygga när de äter våra produkter.

Hög kvalitet ska genomsyra både frukt och bär, odlingarna, arbetet i packeriet och arbetsmiljön. För att säkerställa detta krävs det att rätt personer arbetar med rätt saker i företaget och att vi ständigt vidareutvecklar vår personal, vår odlingar och sortimentet för att hålla vår höga kvalitet.

Varje år genomgår Tord Erikssons Frukt kontroller utav auktoriserade revisorer, så att vi uppfyller riktlinjerna för hygien, miljö- och kvalitetsarbete för frukt- och grönsakspackerier, se nedan certifikat.