RIP Certifiering

Tord Erikssons Frukt är certifierade enligt RIP.

Bakgrunden till RIP är att dagligvaruhandeln eftersträvar att möta konsumenternas önskemål på säkrare livsmedel genom att rikta krav på ledningssystem för miljö, kvalitet och produktsäkerhet till sina leverantörer.
Dessa krav ställs på potatis-, frukt- och grönsaksodlare samt packare av dessa produkter.

RIP (riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete i potatispackerier) har tagits fram med syfte att lyfta fram relevanta delar av ISO 9000, ISO 14000 samt HACCP och att sammanställa dessa delar i en form som är anpassad efter de förutsättningar som packerierna arbetar efter. Riktlinjerna har även anpassats till BRC-standarden för att möta handelns krav.

RIP innehåller följande avsnitt:

  • Grundläggande företagsdokumentation
  • HACCP
  • Miljöarbete
  • Kvalitetsstyrning

Varje avsnitt innehåller grundläggande villkor som måste uppfyllas. Utöver dessa villkor finns även rekommendationer för olika situationer och moment inom ramen för ett packeris verksamhetsområde.