Lingonlåda

Lingonlåda med hörnstöd.
Så kallad “halvlåda” i storlek 300×400 mm.

Stabil, tålig och pallanpassad.
Miljövänliga förpackingar tillverkade av solidpapp, som i huvudsak består av returfiber. Pappen är extra tålig mot fukt och väta, då den är bestruken med ett tunt ytskikt av polyten.
Det primära syftet att vara tåliga vid transport och exponeringsvänlig.
Lätt att hantera och vika.
Ett ekonomiskt alternativ som lönar sig i längden.