Krav och ekologisk certifiering

Tord Erikssons Frukt är som grossist certifierad att förpacka Krav- och Eko- certifierad frukt.